REFERENCER

Gladsaxe Kommune


Gladsaxes Erhvervs- og Vækstenhed har i flere sammenhænge haft et tæt samarbejde med Julie Pi og Pi Talentakademi med det formål at styrke vores erhvervsindsats – både i kommunen og på tværs af kommuner i regi af Greater Copenhagen.

 

Gladsaxe har med stort udbytte deltaget i Greater Copenhagen Academys arrangementer. Pi Talentakademi lykkes til fulde med at skabe møder, som styrkede kompetencer og netværk på tværs af kommuner og regioner. Vi har oplevet et højt niveau, både fagligt og procesmæssigt.

Arrangementerne gennemføres med stor sans for at involvere deltagerne og bringe deres viden i spil.

 

Julie Pi har desuden været konsulent på et projekt i Gladsaxe, der handlede om at skabe ”Magiske møder” mellem etablerede virksomheder og iværksættere i kommunen. Julie skabte en proces med fokus på læring, relationer og videndeling, som skabte helt nyt muligheder i Gladsaxe i forhold til levende iværksættermiljøer og gav kommunen modet til at åbne et Verdensmålshus med et iværksættermiljø for bæredygtige virksomheder.

 

Jeg kan varmt anbefale Julie som samarbejdspartner.

 

Freja Ludvigsen

Erhvervsudviklingschef

Københavns Universitet, Science Regnskab


Pi Talentakademi har ydet en meget værdifuld, indsigtsfuld og empatisk indsats i forbindelse med en konkret udfordring af såvel organisatorisk som menneskelig karakter. Indsatsen havde stor betydning for løsningen af opgaven og kvaliteten heraf. Selve projektet involverede såvel medarbejdere, ledelse som direktion.

Projektet har indbefattet en overordnet kulturændring, en reorganisering, udarbejdelse af en ny strategi, samt sikring af sammenhæng mellem ledelsens og medarbejdernes opfattelse af de grundlæggende værdier.


Personligt havde jeg som fakultetsdirektør stor nytte af det tillidsfulde samarbejde.


Marianne Rønnebæk

Tidl. Fakultetsdirektør, Københavns Universitet

Væksthus Sjælland


Pi Talentakademi har været leverandør til Væksthus Sjælland i forbindelse med blandt andet Greater Copenhagen Academy ift. workshops og events målrettet kommuner og erhvervsfremmeaktører i Greater Copenhagen. Pi Talentsakademi har et udsædvanligt højt vidensniveau og erfaring ift. erhvervsfremme og en dyb forståelse af de forskellige niveauers påvirkning og rammer, og har på den baggrund udført et fremragende arbejde i at skabe synergier, forståelse og udvikling på tværs.


Pi Talentakademi formår i høj grad at arbejde konstruktivt med komplekse systemer og strukturer og derfra skabe fælles retning og forståelse blandt deltagerne, hvilket har givet rigtig gode resultater ift. udvikling i Greater Copenhagen.

Stefan Poulsen
Presse- og kommunikationschef
Væksthus Sjælland/Erhvervshus Sjælland