OPGAVER

Greater Copenhagen Academy


Sammen med Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland har Pi Talentakademi udviklet platformen Greater Copenhagen Academy.

Den har til formål at samle kompetenceudvikling til offentligt ansatte med virksomhedskontakt.


Pi Talentakademi har udviklet konceptet og indholdet og varetager sekretariatsfunktionen.

Vi sikrer, at det rigtige indhold rammer den rigtige målgruppe, så offentligt ansatte med virksomhedskontakt får den kompetenceudvikling, som gør, at de kan performe endnu bedre inden for deres arbejdsområder, og dermed sikre at virksomhederne i sidste ende får mest mulig gavn af de mange offentlige tilbud der findes.

Gladsaxe Kommune


Sammen med Gladsaxe Kommune har Pi Talentakademi være med til at skabe ”Magiske møder” mellem etablerede virksomheder og iværksættere i kommunen.

Formålet var at åbne op for nye samarbejder mellem etablerede virksomheder og mindre smv’er.  Gladsaxe Kommune var meget modige i forhold til at skabe et rum, hvor det som virksomhederne bragte ind til de magiske møder, var det vi valgte at arbejde videre med, fremfor at kommunen havde et fast formål og en skemalagt dagsorden.

Det betød at alle kunne opstå – eller intet!

Innovationsenheden i Gentofte Kommune


Over en 2-årig perioden har Pi Talentakademi været tilknyttet Innovationsenheden på Gentofte Rådhus som strategisk samarbejdspartner i forhold til udvikling enhedens fundament, fokus og retning i den første skelsættende periode.

Innovationsenheden i Gentofte Kommune har været kendetegnende ved ikke blot at ville have omdrejningspunkt omkring etablerede innovationsmodeller, men først at ville finde ind til kerne Innovationsenheden særegne måde at arbejde på, som er båret af hjerte, relationer og handling.

Vækstfabrikkerne


Vækstfabrikkerne er inkubationsmiljøer, der er etableret i 14 ud af 17 kommuner i Region Sjælland.

Inkubationsmiljøerne er kendetegnet ved at man, når man bor i miljøet, har forpligtet sig til at udvikle sin virksomhed. Der er således både et fælles læringsforløb for alle virksomhederne der er tilknyttet, samt et individuelt læringsforløb, der sikre at virksomhederne får udviklet og realiseret deres

potentiale.

Pi Talentakademi udviklede Vækstfabrikkernes koncept sammen med Væksthus Sjælland og havde en central rolle i forhold til etablering af funding til første del af projektet.